Veranker jullie liefde

Voorbeeld van een doek van de liefde

'The Art of Loving'

Psycholoog Erich Fromm schreef in zijn boek 'The Art of Loving' dat hij de liefde ziet als een kunstvorm en niet zozeer als iets wat je tegen het lijf loopt of wat je overkomt. Liefde die mensen samenbrengt in het moment, die tot pure rijkdom leidt, moet je oefenen, leren. Je moet zelf actief zijn en conditie opbouwen. 

Er zijn vele wegen naar Rome, zo ook in de liefde. 

Het DOEK VAN DE LIEFDE is een kostbaar geschenk aan elkaar binnen jullie relatie. Het verankerd al jullie herinneringen, momenten en de levenslessen die jullie elkaar mogen geven.